Neus chirurg, plastisch aangezicht chirurg - Pieter F de Wet MD

Vragen en antwoorden


Is neus chirurgie pijnlijk?
Neuschirurgie is tijdens de ingreep niet pijnlijk en nadien goed te verdragen. In de meeste gevallen worden deze ingrepen onder algehele narcose verricht. Toediening van goede pijnstillers na de operatie is standaard.
Wat als mijn neus niet de enige reden voor mijn ontevredenheid over mijn aangezicht is?
Hoewel de neus soms voor het gezicht te groot voorkomt, kan het echte probleem een minder prominente kin zijn. De beste manier om deze onevenwichtigheid op te lossen? Een neuscorrectie met een kinvergroting te combineren.
Waarom is neus chirurgie een unieke procedure?
Chirurgie van de neus is een complexe ingreep. Het vereist driedimensionele artistieke vaardigheden evenals medische en technische deskundigheid.

Neuschirurgie voornamelijk rhinoplastiek kan niet zomaar door ieder KNO arts of plastische chirurg worden gedaan. Voor plastische chirurgen en KNO artsen is er een vervolgopleiding voor nodig.

Kan ik cosmetische en functionele chirurgie combineren?
Omdat wij in alle vormen van neus chirurgie specialiseren, combineren wij meestal cosmetische en functionele chirurgie. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor het volledige proces. Dit is essentieel als uw doel een veilige, deskundige en vlotte procedure is, die zowel uw uiterlijk als uw gezondheid verbetert.
Hoe lang duurt het voor een neus na chirurgie volledig te helen?
Over het algemeen zijn de zwellingen ongeveer binnen 7 dagen na de procedure tot een groot mate verdewenen. Het weefsel dat onder de huid van de neus wordt verborgen vergt tot een jaar om volledig van chirurgie te helen. Natuurlijk, is dit niet zichtbaar.
Hoe lang ben ik van mijn werk af?
Meestal kan men na cosmetische chirurgie 10 dagen niet werken. Met de kleiner functionele operaties moet men rekening houden met 4 tot 7 dagen thuis. Groot functionele operaties vergen meer tijd voor herstel en men denkt hier aan 14 tot 21 dagen thuis.
Zijn er leeftijdsbeperkingen op NeusChirurgie?
De minimumleeftijd voor cosmetische chirurgie is 16.
Er is geen maximumleeftijdsgrens voor neus chirurgie.
Welke risicos zijn er met neusoperaties?
Neusoperaties in het algemeen kennen risicos - met name:
Post operatieve bloedingen omdat de neus een zeer vasculaire orgaan is.
Post operatieve onstekingen omdat de neus een bacterie rijke orgaan is.
Narcose is een algemene risico bij alle operaties
Ieder zoort neusoperatie heeft overigens risicos op ander compicaties en u arts zal deze met u bespreken.

Welke vragen moet ik mijzelf stellen?
Wat verwacht ik dat de verrichting voor me doet ?
Zijn mijn verwachtingen realistisch?
Hoe zal ik een teleurstelling behandelen als de resultaten niet zo perfect zijn als dat ik verwachtte ?
Welke vragen kan ik de chirurg stellen?
Wat zijn uw gebieden van deskundigheid?
Wie is uiteindelijk voor de resultaten verantwoordelijk ?
Hoe lang hebt u rhinoplastiek handelingen uitgevoerd en hoe vaak voert u hen uit?
Bent u goed bekend met de nieuwste rhinoplastiek technieken?
Hebt u recente rhinoplastiek bevordering of certificatie?
Is uw personeel geïnformeerd en specifiek gespecialiseerd in rhinoplastiek en kunnen zij basisvragen over mijn procedure en postoperatieve zorg beantwoorden?
Kunt u een alle-inclusief prijs indicatie verstrekken en wat zullen de postoperatieve kosten zijn indien er verbeteringen zouden moeten worden vereist?
Hebt u een album of een website die recente resultaten van uw chirurgie weergeeft?