Neus chirurg, plastisch aangezicht chirurg - Pieter F de Wet MD

Verschillende vormen van neus operaties

De 4 belangrijkste vormen van neusoperaties zijn:1. Functionele neusoperaties zijn er om de normale functies van de neus te herstellen of te verbeteren.

Het verbeterd bijvoorbeeld passageklachten.

2. Cosmetische operaties worden verricht om het uiterlijk te verbeteren maar ook om een trauma te herstellen.

De vorm van de neus kan daarmee veranderen. Dit kan het aanzien van het gezicht veranderen.

3. Reconstructieve chirurgie herstelt een beschadigde en/of aangeboren misvormde neus.

4. Revisie chirurgie wordt verricht om het resultaat te verbeteren van vorige chirurgie.

1. FUNCTIONELE CHIRURGIE


Zoals de naam al zegt gaat het bij functionele chirurgie om het herstellen van de nasale functie. Men denkt

hierbij aan verbetering van de neusademhaling en het reuk vermogen. Ook stoornissen zoals slaapstoornissen en snurken kunnen hiermee verbeterd worden.


  

Er zijn verschillende vormen van functionele chirurgie:

Chirurgie die afwijkingen van de normale anatomie van de neus en bijholten herstelt:

Rhinoseptumplastiek

Indien het noodzakelijk is om de neus in totaliteit te vebeteren ten einde de nasale functie te verbeteren dan kan het noodzakelijk zijn om de uitwendige en de inwendige neus tijdens hetzelfde procedure te opereren.

Septumplastiek

Het gaat hier om een techniek waar intranasaal wordt geopereerd om de afwijkingen van het tussenschot weer in de goede anatomische positie te brengen.


Conchachirurgie  
Conchae kunnen tijdens alle neusoperaties worden behandeld maar kunnen ook als een separate operatie
toegepast worden.


Er zijn verschillende technieken om de conchae te opereren of te modificeren.
- conchae worden door hoog selectieve chirurgie verkleind.


- conchae worden door lateralisatie naar de laterale zijde van de neus gefixeerd.
- conchae worden met verschillende vormen van energie behandeld. Warmte energie en of radiofrequentie.


Concha coblatie
Moet worden vermeldt als een belangrijke adjuvant tot de therapeutische mogelijkheden van
concha verkleining. Video Link naar uitleg van deze techniek.


Chirurgie die pathologische processen van de neus en bijholten herstelt:Kaakspoeling
  
FESS  (
functionele endoscopische sinus chirurgie "surgery")Video link met animatie beelden


Uitwendige chirurgie van de bijholten

Dit onderwerp is zeer uitgebreid en wordt alleen kleinschalig besproken op deze website.De meest frequent voorkomende pathologische problemen zijn:


- Ontstekingen van de bijholten. (Deze worden vaak veroorzaakt door verstopping van de afvoer kanalen van de holten en de neus)


- Poliepen in de neus. Dit is een algemene oorzaak van nasale problemen en verstoppingen in de bijholten.


- Reukstoornis is vaak een complicatie van een andere ziekte maar kan ook geïsoleerd voorkomen.2. COSMETISCHE CHIRURGIE


Cosmetische chirurgie wordt niet beschouwd als essentiële chirurgie. Het is een vrijwillige en estehtische procedure die wordt ondergaan
om het uiterlijk te verbeteren.

3. RECONSTRUCTIEVE CHIRURGIE

Bij reconstructie denk men aan verminking wegens kanker resectie of verminking wegens trauma of aangeboren afwijkingen.