Neus chirurg, plastisch aangezicht chirurg - Pieter F de Wet MD

Kaakspoeling

 

Zoals de naam al doet vermoeden, is kaakspoeling het spoelen van de kaakholten.

Door middel van het plaatsen van een trochar of naald door de neus tot in een van de aangedane holten, kunnen deze holten worden gespoeld.

Deze procedure kan op de poli, onder locale verdoving, plaatsvinden.

In mijn poli wordt vaker een sinuject apparaat gebruikt om een buisje te plaatsen wat een bepaalde tijd kan blijven zitten. Door dit buisje kunnen de holten regelmatig gespoeld worden zonder een nieuwe ingreep.