Neus chirurg, plastisch aangezicht chirurg - Pieter F de Wet MD

De ideale neus

Er wordt van tevoren met de patient een fotogesprek gepland. Tijdens dit gesprek komen de wensen en te behalen resultaten aan bod. Niet alle wensen zijn altijd te realiseren omdat er verschillende restricties tot de neus funcionaliteit bestaat. Voor de aanvang van de operatie worden de grensen en beplande excisies op de neus gemarkeerd.  Een cosmetisch ideale neus voldoet aan de wet van driehoeken. Dit is een betrouwbare methode om een ideale neus te beoordelen.

Het streven naar een Mona Lisa neus is theoretisch gewenst.

Om een ideale neus te bereiken is het soms nodig om onderliggende structuren van de neus door een externe techniek te behandelen zoals op de foto beneden.

Bij de ingreep maken wij vaker gebruik van donor kraakbeen die wij vinden in de neus, oorschelp of ribkraakbeen.