Neus chirurg, plastisch aangezicht chirurg - Pieter F de Wet MD

FESS met uitwendige toegang

 Binnenkort kan u hier een video zien over deze procedure

Deze fotos tonen een indicatie van wat u kan verwachtten na een FESS operatie met onder

andere ook een uitwendige toegang tot de voorhoofdsholten.

U bent meestal 7 tot 14 dagen thuis en er kan van u verwacht worden om twee tot drie keer

per week op de poli te verschijnen voor spoeling van de buisjes.