Neus chirurg, plastisch aangezicht chirurg - Pieter F de Wet MD

De ideale neus

Een cosmetisch ideale neus voldoet aan de wet van driehoeken. Dit is een betrouwbare methode om een ideale neus te beoordelen.


Het streven naar een Mona Lisa neus is theoretisch gewenst.

Om een ideale neus te bereiken is het soms nodig om de onderliggende structuren van de neus door een externe techniek te bereiken zo als de foto beneden.

In deze instantie maken wij vaker gebruik van donor kraakbeen die wij vinden in de neus, oorschelp of ribkraakbeen.