Neus chirurg, plastisch aangezicht chirurg - Pieter F de Wet MD

De ideale neus

Een cosmetisch ideale neus voldoet aan de wet van driehoeken. Dit is een

betrouwbare methode om een ideale neus in kaart te brengen. Het is natuurlijk

niet zo dat de verschillende assen altijd in lengte constant zullen zijn bij een ieder

individuele neus.

Het streven naar een Mona Lisa neus is theoretisch gewenst.